PODKLADY PRO ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA

Pokud máte problémy s prohlížením dokumentů, nainstalujte si prohlížeč Adobe Reader .

Dokument Platnost
  pozvánka na členskou schůzi 15.5.2019
  Bod č.4 - zpráva o hospodaření za rok 2018 15.5.2019
  Bod č.4 - příloha ke zprávě o hospodaření za rok 2018 - příjmy a výdaje 15.5.2019
  Bod č.5 - návrh změny stanov BD 15.5.2019
  Bod č.6 - smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva BD 15.5.2019
  Bod č.6 - smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva BD 15.5.2019
  Bod č.6 - smlouva o výkonu funkce člena představenstva BD 15.5.2019
  Bod č.6 - smlouva o výkonu funkce předsedy kontrolní komise BD 15.5.2019
  Bod č.6 - smlouva o výkonu funkce místopředsedy kontrolní komise BD 15.5.2019
  Bod č.6 - smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise BD 15.5.2019
  Body č.7 a č.8 - volba členů představenstva a kontrolní komise BD 15.5.2019
  Bod č.9 - rozpočet BD na rok 2019 15.5.2019
  Bod č.10 - návrh stanov SVJ 15.5.2019
  Bod č.10 - připomínky k návrhu stanov SVJ 15.5.2019
  Body č.11 a č.12 - volba členů výboru a kontrolní komise SVJ 15.5.2019
  Bod č.13 - návrh platebního řádu SVJ 15.5.2019
  Bod č.13 - připomínky k návrhu platebního řádu SVJ 15.5.2019
  Bod č.14 - návrh na prodej věci nemovité 15.5.2019

! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tyto dokumenty mají pouze informativní charakter.