FORMULÁŘE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA

Pro otvírání a tištění dokumentů je třeba mít nainstalován odpovídající editor, např. Microsoft Word.

Dokument
Převod bytu v domě BD Slancova
Žádost o povolení podnájmu v domě BD Slancova
Hlášení závady na zařízení v domě BD Slancova, reklamace
Přihlášení osob
Odhlášení osob
Plná moc