V souladu s usnesením Členské schůze Bytového družstva Slancova ze dne 12.11.2018 zahajuje představenstvo bytového družstva kroky k převodu bytů do osobního vlastnictví. Nedílnou součástí je vyjádření členů družstva o zájmu převést jejich byty do osobního vlastnictví. Zde přiloženou správně vyplněnou žádost o převod bytu do osobního vlastnictví můžete do 31.ledna 2019 doručit představenstvu družstva. Pokyny k vyplnění a doručení představenstvu jsou popsány v zde.


Možná jste v poslední době zaznamenali záměry developerů o "vylepšení" našeho sídliště. Naši sousedé, kterých se to bezprostředně týká, nad tím nemávli rukou a sepsali petici. Nás se to samozřejmě také týká, věnujte tedy alespoň chvilku svého času seznámení s tím, co se v našem okolí děje, a případně i připojením svého podpisu, kterýmžto máte možnost ovlivnit další vývoj našeho sídliště. Petici naleznete zde, seznam podpisových míst a další informace jsou k dispozici zde.

Další informace o všech projektech a kontakty naleznete na stránkách Krásné Kobylisy.


Zajišťujeme:

správu bytového domu

vyúčtování služeb, tepla, teplé a studené vody

pronájem nebytových prostor

další dohodnuté úkony související se správou a údržbou bytového fondu


© 2003-2018 Bytové družstvo Slancova