ORGÁNY DRUŽSTVA

Představenstvo BD Slancova
složení platné od 1.12.2018

jméno funkce adresa
Ing. Jaromír Fabiánek předseda Slancova 1255, Praha 8
Ladislav Vadaš místopředseda Slancova 1257, Praha 8
Jana Giňová člen Slancova 1253, Praha 8
Bohumil Horáček člen Slancova 1254, Praha 8
Ing. Jan Samek člen Slancova 1255, Praha 8
Tomáš Turan člen Slancova 1256, Praha 8
Tomáš Žemlička člen Slancova 1257, Praha 8
Jan Průša člen Slancova 1258, Praha 8
Jana Šulová člen Slancova 1259, Praha 8
Jan Marek člen Slancova 1260, Praha 8
Bohumil Bubník člen Slancova 1261, Praha 8

Kontrolní komise BD Slancova
složení platné od 3.11.2014

jméno funkce adresa
Miloš Kalina předseda Slancova 1255, Praha 8
Ing. Anežka Sochová člen Slancova 1254, Praha 8
MUDr. Nataša Kaňová člen Slancova 1257, Praha 8
RNDr. Dana Nováková člen Slancova 1260, Praha 8
Zdeněk Nagovský člen Slancova 1261, Praha 8